Workshops

Financial support for workshops are only open to research group based in Denmark

 Formålet med de arbejdsmøder, der støttes som Alfred Benzon Workshops er at fremme danske forskeres kontakt med udenlandske kolleger omkring et konkret, videnskabeligt projekt inden for de lægevidenskabelige og farmaceutiske fag og de hermed beslægtede naturvidenskaber. Arbejdsmøderne kan antage mange former men skal afholdes i Danmark.

Ansøgninger kan kun fremsendes af etablerede danske forskere som skal arrangere mødet. Fonden er pragmatisk i afgørelsen af hvilken form et arbejdsmøde antager. Projektets originalitet og ansøgerens kvalifikationer er afgørende. Der kan bevilges op til DKK 50.000. Normalt vil det maksimale antal mødedeltagere være under 10.

Ansøgninger sendes elektronisk

Ansøgninger behandles fire gange årligt.

Svar kan forventes inden for 2 måneder.